Sugaring/Sokerointi

How is sugaring different from waxing?

sugaring and waxing are different. The main distinction is the direction the hair is pulled and sugaring is less irritating than waxing.

With waxing, you apply the wax in the same direction as hair growth and remove the wax in the opposite direction. This method can cause hair follicles to break in half, as you’re pulling against the direction of hair follicles.

When it comes to sugaring, you’re applying the mixture in the opposite direction and then pulling hair in the direction it grows. This way you are pulling them from the roots and continuous treatment can lead to thinner, lesser hair growth and in some cases the hair stops growing. Sugaring does not adhere to your skin cells and only affects the dead skin cells unlike the waxing. Wax does stick to your skin, so when it’s pulled off, it can cause irritation.

But like waxing, sugaring can be used on different parts of your body
Some say that sugaring is less painful than waxing, but it’s all based on the individual and their pain tolerance.

How long does sugaring last?

You’re spending money and enduring some pain to achieve that hair-free look. So, you want results that last, right?

Hair growth can vary depending on site but most treatments last for about three weeks depending on how fast your hair grows.

How does sugaring work?
The paste used for sugaring is made with the following:

sugar -antibacterial and antimicrobial effect
lemon juice– brighten and cleanse your skin and has antifungal and antimicrobial properties
water– Body sugaring is water soluble; you can easily clean any residue with plain water.

After cleaning your skin, a layer of paste is applied in the opposite direction that your hair grows. Then, in quick, short flicking motions, the sugar paste is removed, pulling hair in the direction it grows.

As the paste is sticky, it adheres to your body’s hair and pulls it out as it’s removed.

The length of each appointment varies depending on the area and extent of hair being treated.

With sugaring, your hair may grow back softer and thinner than before, especially the more you do it.

It may also cause less irritation than waxing.

And the application and clean-up of sugaring is an easy process, as the paste is water-based. It’ll easily wash out of clothes, and if any residue is left over on your skin, you can use water to remove it.

Side effects to look out for
Though your skin might be less irritated than with waxing, you may still experience some irritation that often go away few hours after the treatment. The shorter the hair the more chances of irritation will be as not all hair goes away at first flick so getting rid of hairs might take multiple flicks and with these can cause redness. I recommend for you to visit 3 weeks after your last treatment. Of course 1mm hair growth can be taken out but the service needs more longer time and as I have mention has higher chance of irritation.

Also, anyone who takes isotretinoin (a medication used to treat severe cystic acne) shouldn’t undergo sugaring for at least six months after finishing the medication.

Additionally, any inflamed or infected skin shouldn’t be treated and any irritating topicals like tretinoin (a medication used to treat acne and other skin conditions) should be stopped at least a few days before treatment, If you have eczema or super sensitive skin or skin that darkens with irritation, then you may want to avoid this as well.

How to prepare for sugaring procedure
Before your appointment, you want to make sure your hair is long enough for the product to stick to it — usually at least a few millimeters prefferably 3 weeks.

You also want to stop all products that can be irritating or may make the cells easier to remove like the retinoids mentioned above.

Avoid sun exposure both before and after treatment, and don’t get treated if you’re sunburned or the skin is irritated or infected. You may be able to use a topical numbing cream (EMLA or Tapin)1 hour before the treatment to help with the discomfort. You can buy them in the Pharmacy.

Ibuprofen or acetaminophen an hour before treatment and for any discomfort after treatment but it is less effective than the numbing cream but it is still of help.

Tips to take care of sugared areas

Watch out for ingrown hairs. If you have coarse curly hair, you’re at a higher risk for ingrown hairs. And if you’ve treated areas of skin that are considered skin folds — where the hairs exit the follicle in all directions — then the risk of ingrown hairs is higher. Keeping the skin clean after treatment may help avoid infection setting-in in the ingrown areas. Use scrub atleast once a week but not more than 3 times a week.

It can be hard to determine the best hair removal method for you. Sugaring offers less irritation, less pain and decent results.

Miten sokerointi eroaa vahauksesta?

sokerointi ja vahaus ovat erilaisia. Tärkein ero on hiusten vedon suunta ja sokerointi on vähemmän ärsyttävää kuin vahaus.

Vahauksessa levität vahaa samaan suuntaan kuin hiusten kasvu ja poistat vahan vastakkaiseen suuntaan. Tämä menetelmä voi saada karvatupet katkeamaan puoliksi, kun vedät karvatuppien suuntaa vastaan.

Sokeroinnin suhteen levität seosta vastakkaiseen suuntaan ja vedät sitten hiuksia niiden kasvusuuntaan. Tällä tavalla vedät ne juurista ja jatkuva hoito voi johtaa ohuempiin, hiusten kasvuun ja joissakin tapauksissa hiusten kasvu pysähtyy. Sokerointi ei kiinnity ihosoluihisi ja vaikuttaa vain kuolleisiin ihosoluihin toisin kuin vahaus. Vaha kiinnittyy ihoon, joten kun se vedetään pois, se voi aiheuttaa ärsytystä.

Mutta kuten vahausta, sokerointia voidaan käyttää kehon eri osissa
Jotkut sanovat, että sokerointi on vähemmän tuskallista kuin vahaus, mutta se kaikki perustuu yksilöön ja hänen kivunsietokykynsä.

Kuinka kauan sokerointi kestää?

Käytät rahaa ja kestät tuskaa saavuttaaksesi tuon karvattoman ilmeen. Haluat siis kestäviä tuloksia, eikö niin?

Hiusten kasvu voi vaihdella paikasta riippuen, mutta useimmat hoidot kestävät noin kolme viikkoa riippuen siitä, kuinka nopeasti hiuksesi kasvavat.

Miten sokerointi toimii?
Sokerointiin käytetty tahna valmistetaan seuraavista:

sokeri – antibakteerinen ja antimikrobinen vaikutus
sitruunamehu – kirkastaa ja puhdistaa ihoasi ja sillä on sieniä torjuvia ja antimikrobisia ominaisuuksia
vesi- Body sokerointi on vesiliukoista; voit helposti puhdistaa kaikki jäämät puhtaalla vedellä.

Ihon puhdistamisen jälkeen levitetään kerros tahnaa vastakkaiseen suuntaan kuin hiukset kasvavat. Sitten sokeritahna poistetaan nopeilla, lyhyillä liikkeillä vetämällä hiuksia niiden kasvusuuntaan.

Koska tahna on tahmeaa, se kiinnittyy vartalon hiuksiin ja vetää ne ulos, kun se poistetaan.

Kunkin tapaamisen pituus vaihtelee hoidettavien hiusten alueen ja laajuuden mukaan.

Sokeroinnin avulla hiuksesi voivat kasvaa takaisin pehmeämmiksi ja ohuemmiksi kuin ennen, varsinkin mitä enemmän teet sitä.

Se voi myös aiheuttaa vähemmän ärsytystä kuin vahaus.

Ja sokeroinnin levitys ja puhdistaminen on helppo prosessi, koska tahna on vesipohjainen. Se huuhtoutuu helposti pois vaatteista, ja jos iholle jää jäämiä, voit poistaa ne vedellä.

Sivuvaikutuksia, joita on syytä varoa
Vaikka ihosi saattaa olla vähemmän ärtynyt kuin vahauksen yhteydessä, saatat silti kokea ärsytystä, joka usein häviää muutaman tunnin kuluttua hoidon jälkeen. Mitä lyhyemmät hiukset, sitä suurempi on ärsytyksen todennäköisyys, koska kaikki hiukset eivät häviä ensimmäisellä pyyhkäisyllä, joten karvojen eroon pääseminen voi vaatia useita näppäilyjä ja ne voivat aiheuttaa punoitusta. Suosittelen käymään 3 viikon kuluttua viimeisestä hoidosta. Tietysti 1mm karvakasvu voidaan ottaa pois, mutta palvelu vaatii enemmän aikaa ja kuten mainitsin, on suurempi mahdollisuus ärsyyntymiseen.

Myöskään isotretinoiinia (vakavan kystisen aknen hoitoon käytettävä lääke) käyttävien ei tulisi käydä sokerointia vähintään kuuteen kuukauteen lääkityksen lopettamisen jälkeen.

Lisäksi tulehtunutta tai tulehtunutta ihoa ei tule hoitaa ja ärsyttävät paikallislääkkeet, kuten tretinoiini (aknen ja muiden ihosairauksien hoitoon käytettävä lääke), tulee lopettaa vähintään muutama päivä ennen hoitoa, jos sinulla on ekseema tai erittäin herkkä iho tai iho, joka tummuu ärsytyksestä, sinun kannattaa myös välttää tätä.

Kuinka valmistautua sokerointimenettelyyn
Ennen tapaamista haluat varmistaa, että hiuksesi ovat riittävän pitkät, jotta tuote tarttuu niihin – yleensä vähintään muutaman millimetrin, mielellään 3 viikkoa.

Haluat myös lopettaa kaikki tuotteet, jotka voivat olla ärsyttäviä tai helpottaa solujen poistamista, kuten yllä mainitut retinoidit.

Vältä auringolle altistumista sekä ennen hoitoa että sen jälkeen, äläkä mene hoitoon, jos olet palanut auringossa tai jos ihosi on ärtynyt tai tulehtunut. Voit ehkä käyttää paikallista turvottavaa voidetta (EMLA tai Tapin) 1 tunti ennen hoitoa helpottaaksesi epämukavuutta. Voit ostaa niitä Apteekista.

Ibuprofeenia tai asetaminofeenia tuntia ennen hoitoa ja hoidon jälkeiseen epämukavuuteen, mutta se on vähemmän tehokas kuin turvottava voide, mutta siitä on silti apua.

Vinkkejä sokeroitujen alueiden hoitoon

Varo sisäänkasvaneita karvoja.Jos sinulla on karkeat kiharat hiukset, sinulla on suurempi riski kasvaa sisään. Ja jos olet käsitellyt ihon alueita, joita pidetään ihopoimuina – joissa karvat lähtevät follikkelia kaikkiin suuntiin –, sisäänkasvaneiden karvojen riski on suurempi. Ihon pitäminen puhtaana hoidon jälkeen voi auttaa välttämään infektioiden leviämistä sisäänkasvualueille. Käytä kuorintaa vähintään kerran viikossa, mutta enintään 3 kertaa viikossa.

Voi olla vaikeaa määrittää sinulle parasta karvanpoistomenetelmää. Sokerointi tarjoaa vähemmän ärsytystä, vähemmän kipua ja kunnollisia tuloksia.

THIS IS AUTOMATICALLY TRANSLATED BY GOOGLE!!